top of page

להרגיש בטוח

ב״מגדלי אלישע״ פועלת מרפאה עם רופא בית ואחות, המבטיחה טיפול רפואי ראשוני ומעולה במשך 24 שעות. במקרה הצורך יעניק צוות בית החולים את הטיפול לדיירי הבית במקום או ידאג להעבירם לבתי חולים אחרים על פי המלצת הרופא המטפל.

 

נוסף להשגחה הרפואית, ״מגדלי אלישע״ נמצאים גם תחת שמירה ואבטחה במשך כל שעות היממה. צוות של שומרים מקצועיים, שערים חשמליים אוטומטיים בכניסות וטלוויזיה במעגל סגור מפקחים על הבניין ומתריעים בזמן אמת. בכל דירה מותקנים כפתורי מצוקה, מערכת כיבוי אש אוטומטית ומערכת טלפונים פנימית, ובנוסף, בכל קומת מגורים נמצאים חדרי ביטחון המאפשרים שהייה ממושכת ובטוחה בתוכם.

לחצו על התמונה להגדלה

bottom of page